Hľadaný výraz: Lk 3,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 za veľkňazov Annáša a Kajfáša zaznel na púšti Boží hlas nad Jánom, synom Zachariáša.

1

mail   print   facebook   twitter