Hľadaný výraz: Lk 3,19-20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 Ale keď karhal tetrarchu Herodesa pre Herodiadu, manželku jeho brata, a za všetko zlé, čo porobil, 20 Herodes dovŕšil všetko tým, že Jána zatvoril do väzenia.

1

mail   print   facebook   twitter