Hľadaný výraz: Lk 23,24-25, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
24 a Pilát sa rozhodol vyhovieť ich žiadosti: 25 prepustil toho, ktorého si žiadali, čo bol uväznený pre vzburu a vraždu, kým Ježiša vydal ich zvoli.

1

mail   print   facebook   twitter