Hľadaný výraz: Lk 22,28-30, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
28 Vy ste vytrvali so mnou v mojich skúškach 29 a ja vám dám kráľovstvo, ako ho môj Otec dal mne, 30 aby ste jedli a pili pri mojom stole v mojom kráľovstve, sedeli na trónoch a súdili dvanásť kmeňov Izraela.

1

mail   print   facebook   twitter