Hľadaný výraz: Lk 22,19-20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 Potom vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával im, hovoriac: „Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku.“ 20 Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.

1

mail   print   facebook   twitter