Hľadaný výraz: Lk 21,5-6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, povedal: 6 „Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené.“

1

mail   print   facebook   twitter