Hľadaný výraz: Lk 21,14-15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Zaumieňte si teda, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť, 15 lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť, ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť.

1

mail   print   facebook   twitter