Hľadaný výraz: Lk 20,42, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
42 Veď sám Dávid hovorí v knihe Žalmov: »Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici,

1

mail   print   facebook   twitter