Hľadaný výraz: Lk 2,49, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
49 On im odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“

1

mail   print   facebook   twitter