Hľadaný výraz: Lk 2,26, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
26 Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša.

1

mail   print   facebook   twitter