Hľadaný výraz: Lk 2,22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi,

1

mail   print   facebook   twitter