Hľadaný výraz: Lk 19,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: „Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným, a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“

1

mail   print   facebook   twitter