Hľadaný výraz: Lk 19,47-48, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
47 A denne učil v chráme. Ale veľkňazi, zákonníci a vodcovia ľudu sa usilovali zabiť ho. 48 Ibaže nevedeli, čo robiť, lebo všetok ľud na ňom visel a počúval ho.

1

mail   print   facebook   twitter