Hľadaný výraz: Lk 19,45-46, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
45 Keď vošiel do chrámu, začal vyháňať predavačov 46 a povedal im: „Napísané je: »Môj dom bude domom modlitby.« A vy ste z neho urobili lotrovský pelech.“

1

mail   print   facebook   twitter