Hľadaný výraz: Lk 17,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 A keď sa aj sedem ráz za deň prehreší proti tebe a sedem ráz sa vráti k tebe a povie: »Ľutujem,« odpusť mu!“

1

mail   print   facebook   twitter