Hľadaný výraz: Lk 17,37, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
37 Oni sa ho opýtali: „Kde, Pane?“ On im povedal: „Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj orly.“

1

mail   print   facebook   twitter