Hľadaný výraz: Lk 17,3-4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Dávajte si pozor! Keď sa tvoj brat prehreší, pokarhaj ho! Ak sa obráti, odpusť mu! 4 A keď sa aj sedem ráz za deň prehreší proti tebe a sedem ráz sa vráti k tebe a povie: »Ľutujem,« odpusť mu!“

1

mail   print   facebook   twitter