Hľadaný výraz: Lk 17,23-24, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 A povedia vám: »Hľa, tu je!«, »Hľa, tamto je!« Nechoďte nikde, nebežte za nimi! 24 Lebo ako blesk, keď sa zablysne, ožiari všetko od jedného kraja neba až po druhý, tak aj Syn človeka v svoj deň.

1

mail   print   facebook   twitter