Hľadaný výraz: Lk 17,1-2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Potom povedal svojim učeníkom: „Nie je možné, aby neprišli pohoršenia, ale beda tomu, skrze koho prichádzajú! 2 Tomu by bolo lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora, akoby mal pohoršiť jedného z týchto maličkých.

1

mail   print   facebook   twitter