Hľadaný výraz: Lk 16,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 Každý, kto prepúšťa svoju manželku a berie si inú, cudzoloží, a kto si berie takú, ktorú muž prepustil, cudzoloží.

1

mail   print   facebook   twitter