Hľadaný výraz: Lk 13,35, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
35 Hľa, váš dom vám ostáva pustý. A hovorím vám: Už ma neuvidíte, kým nepríde čas, keď budete hovoriť: »Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.«“

1

mail   print   facebook   twitter