Hľadaný výraz: Lk 13,23-24, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 Ktosi sa ho spýtal: „Pane, je málo tých, čo budú spasení?“ On im povedal: 24 „Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo hovorím vám: Mnohí sa budú pokúšať vojsť, a nebudú môcť.

1

mail   print   facebook   twitter