Hľadaný výraz: Lk 13,18-19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 Potom povedal: „Čomu sa podobá Božie kráľovstvo, k čomu ho prirovnám? 19 Podobá sa horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial vo svojej záhrade. Keď vyrástlo, bol z neho strom a nebeské vtáky hniezdili na jeho konároch.“

1

mail   print   facebook   twitter