Hľadaný výraz: Lk 11,14-15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Raz vyháňal zlého ducha, ktorý bol nemý. Keď zlý duch vyšiel, nemý prehovoril. Zástupy žasli; 15 no niektorí z nich hovorili: „Mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov.“

1

mail   print   facebook   twitter