Hľadaný výraz: Lk 10,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov.

1

mail   print   facebook   twitter