Hľadaný výraz: Lk 10,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 A povedal im: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu!

1

mail   print   facebook   twitter