Hľadaný výraz: Lk 1,34-35, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
34 Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ 35 Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn.

1

mail   print   facebook   twitter