Hľadaný výraz: Lk 1,28, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
28 Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou.“

1

mail   print   facebook   twitter