Hľadaný výraz: Lk 1,25, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
25 „Toto mi urobil Pán v čase, keď zhliadol na mňa, aby ma zbavil hanby pred ľuďmi.“

1

mail   print   facebook   twitter