Vyhľadávaný výraz Lk+17,33 sa nenachádza v preklade: Španielský - Reina Valera.