Vyhľadávaný výraz Lk+17,33 sa nenachádza v preklade: Francúzsky - Louis Segond.