Hľadaný výraz: Lk 22,66, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
66 A keď bol deň, sišli sa starší ľudu, najvyšší kňazi a zákonníci a odviedli ho do svojej vysokej rady

1

mail   print   facebook   twitter