Hľadaný výraz: Lk 22,66, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
66 Keď sa rozodnilo, zišli sa starší ľudu, veľkňazi a zákonníci, predviedli ho pred svoju radu

1

mail   print   facebook   twitter