Hľadaný výraz: Lk 22,31-32, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
31 Šimon, Šimon, hľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. 32 Ale ja som prosil za teba, aby neochabla tvoja viera. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov.“

1

mail   print   facebook   twitter