Hľadaný výraz: Lk 22,19-20, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
19 Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: "Toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku." 20 A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: "Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá."

1

mail   print   facebook   twitter