Hľadaný výraz: Lk 21,12-19, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
12 Ale pred tým predovšetkým vztiahnu na vás svoje ruky a budú vás prenasledovať vydávajúc vás do synagóg a do žalárov a povedú vás pred kráľov a pred vladárov pre moje meno. 13 A to sa vám bude diať na svedoctvo. 14 Složte to tedy vo svojich srdciach, aby ste sa nestarali vopred, ako a čo máte povedať na svoju obranu, 15 lebo ja vám dám ústa a múdrosť, ktorej nebudú môcť odolať ani pred ňou obstáť niktorí vaši protivníci. 16 No, budú vás zrádzať i vlastní rodičia i bratia i príbuzní i priatelia a usmrtia niektorých z vás, 17 a všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. 18 Ale ani vlas s vašej hlavy nezhynie. 19 Svojou trpezlivosťou si dobyte svoje duše!

1

mail   print   facebook   twitter