Hľadaný výraz: Lk 14,15-24, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
15 Keď to počul ktorýsi zo spolustolujúcich, povedal mu: Blahoslavený, kto jie chlieb v kráľovstve Božom! 16 Ale on mu povedal: Nejaký človek urobil veľkú večeru a pozval mnohých. 17 A v hodinu večere poslal svojho sluhu, aby povedal pozvaným: Poďte, lebo je už všetko hotové. 18 Ale oni sa začali všetci jednomyseľne vyhovárať. Prvý mu povedal: Kúpil som pole a musím vyjsť a vidieť ho. Prosím ťa, omluv ma! 19 A iný povedal: Kúpil som päť párov volov a idem ich zkúsiť. Prosím ťa, omluv ma. 20 A zase iný povedal: Oženil som sa, a preto nemôžem prijsť. 21 A sluha navrátiac sa zvestoval to svojmu pánovi. Vtedy sa rozhneval domáci pán a povedal svojmu sluhovi: Vyjdi rýchle do ulíc a uličiek mesta a uveď sem chudobných, chromých, krivých a slepých! 22 A sluha povedal: Pane, stalo sa, jako si nariadil, a ešte je miesto. 23 A pán povedal sluhovi: Vyjdi na cesty a medzi ploty a prinúť vojsť, aby sa naplnil môj dom! 24 Lebo hovorím vám, že niktorý z tamtých pozvaných mužov neokúsi mojej večere.

1

mail   print   facebook   twitter