Hľadaný výraz: Lk 13,25-27, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
25 Jakmile už jednou hospodář vstane a zavře dveře a vy zůstanete venku, začnete tlouct na dveře a volat: 'Pane, otevři nám', tu on vám odpoví: 'Neznám vás, odkud jste!' 26 Pak budete říkat: 'Jedli jsme s tebou i pili a na našich ulicích jsi učil!' 27 On však odpoví: 'Neznám vás, odkud jste. Odstupte ode mne všichni, kdo se dopouštíte bezpráví.'

1

mail   print   facebook   twitter