Hľadaný výraz: Lk 13,20-21, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
20 A ďalej hovoril: K čomu prirovnať Božie kráľovstvo? 21 Podobá sa kvasu, ktorý žena vzala a zarobila do troch mier múky, až všetko nakyslo.

1

mail   print   facebook   twitter