Hľadaný výraz: Lk 13,20-21, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
20 A zase povedal: Čomu pripodobním kráľovstvo Božie? 21 Podobné je kvasu, ktorý vzala žena a zarobila do troch štvrtiek múky, až všetko nakyslo.

1

mail   print   facebook   twitter