Hľadaný výraz: Lk 12,16-21, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
16 Pak jim pověděl toto podobenství: "Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo. 17 Uvažoval o tom, a říkal si: 'Co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu?' 18 Pak si řekl: 'Tohle udělám: Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby 19 a řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli.' 20 Ale Bůh mu řekl: 'Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvoji duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?' 21 Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem."

1

mail   print   facebook   twitter