Hľadaný výraz: Lk 12,13-15, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
13 Někdo z davu ho požádal: "Mistře, řekni mému bratrovi, ať se se mnou rozdělí o dědictví!" 14 "Člověče," odpověděl mu Ježíš, "kdo mě ustanovil vaším soudcem nebo rozhodčím?" 15 Tehdy všem řekl: "Dejte si pozor, varujte se veškeré chamtivosti! Život přece nespočívá v hromadění majetku."

1

mail   print   facebook   twitter