Hľadaný výraz: Lk 12,11-12, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
11 Když vás povedou do shromáždění a před vrchnosti a vlády, nestarejte se, čím a jak se máte hájit a co říkat. 12 Duch svatý vás v tu chvíli naučí, co máte říci."

1

mail   print   facebook   twitter