Hľadaný výraz: Lk 1,5, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
5 Za dní Heródesa kráľa nad Judskom, bol nejaký kňaz, menom Zachariáš, z triedy Abiášovej, a jeho manželka bola z dcér Áronových, ktorej bolo meno Alžbeta.

1

mail   print   facebook   twitter