Hľadaný výraz: Lk 1,5, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
5 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta.

1

mail   print   facebook   twitter