Hľadaný výraz: Kol 4,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 s Onezimom, verným a milovaným bratom, ktorý je od vás. Oni vám oznámia všetko, čo sa tu deje.

1

mail   print   facebook   twitter