Hľadaný výraz: Kol 4,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 A Archippovi povedzte: „Usiluj sa plniť službu, ktorú si dostal v Pánovi!“

1

mail   print   facebook   twitter