Hľadaný výraz: Kol 4,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Keď sa tento list prečíta u vás, zariaďte, aby sa čítal aj v laodicejskej cirkvi, a vy si zasa prečítajte ten z Laodicey.

1

mail   print   facebook   twitter