Hľadaný výraz: Kol 4,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 Pozdravte bratov v Laodicei aj Nymfu a cirkev v jej dome.

1

mail   print   facebook   twitter