Hľadaný výraz: Kol 1,22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 teraz skrze smrť v jeho ľudskom tele zmieril so sebou, aby si vás postavil pred svoju tvár svätých, nepoškvrnených a bez úhony.

1

mail   print   facebook   twitter